Hop til indhold

Når det gælder kultur, har nationalkommissionen følgende prioriteringer:

Vi vil:

  • Understøtte danske myndigheders løbende arbejde med den danske verdensarv.
  • Støtte netværk og udveksling af erfaringer på tværs af verdensarv i Danmark.
  • Sætte fokus på, hvordan Danmarks verdensarvssteder, levende kulturarv, kulturværdier og kreative byer bidrager – hver især og sammen – til uddannelse for bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.
  • Bringe viden om verdensforhold til danske undervisningsinstitutioner, blandt andet gennem UNESCO Samlingerne.
  • Demonstrere betydningen af at være en UNESCO-designation for blandt andet bæredygtig turisme, lokal identitet og økonomi.
  • Engagere os i initiativer, som gør kulturarv – både den levende og den materielle – relevant for børn og unge, og sætter den i en nutidig sammenhæng.
  • Støtte Danmarks engagement i beskyttelse af kulturværdier under væbnet konflikt.
  • Gå i dialog med relevante aktører, herunder kommuner, om potentialet i flere fribyer eller andre tiltag, der kan sikre kunstnerisk frihed og beskyttelse af forfulgte kunstnere.
  • Aktivt promovere den globale overvågning af kunstnerisk ytringsfrihed og koble den til danske forhold samt undersøge, om vi kan overføre erfaringerne med arbejdet for journalisters sikkerhed til kunstnere og forskere med samme udfordringer.
  • Arbejde for at styrke UNESCO’s overvågning af retten til videnskab, kultur og uddannelse samt fri videnskabelig forskning. Den danske UNESCO Chair på Københavns Universitet i kulturelle rettigheder vil producere og formidle ny viden og indsigt med udgangspunkt i UNESCO-konventioner og rekommandationer.
Sidst opdateret: 13. november 2023