Hop til indhold

Kunstneres ytringsfrihed er under pres mange steder i verden. Det er særligt musikere, filminstruktører, billedkunstnere, der udsættes for drab, fængslinger, tortur, censur, frihedsberøvelse og rejseforbud. Men også forfattere, skuespillere og danseres kunstneriske ytringsfrihed bliver begrænset. 

UNESCO's 2005 konvention om kulturel mangfoldighed hjælper til at sætte internationale regler for den kunstneriske ytringsfrihed. Reglerne er med til at sikre armslængdeprincippet og modarbejde censur, for eksempel af kunstneres systemkritik. 

2005 konventionen om kulturel mangfoldighed skal i øvrigt:

  • Sikre staters ret til at føre kulturpolitik på egen jord.
  • Beskytte den kulturelle mangfoldighed og anerkende dens betydning for de fundamentale menneskerettigheder.
  • Fremme kulturelt samarbejde på tværs af landene.
  • Anerkende kulturelle aktiviteters, goders og tjenesteydelsers dobbelte rolle som både ”kultur” og ”varer”.
  • Understrege sammenhængen mellem kulturel mangfoldighed og udvikling og i den forbindelse støtte udviklingslandes bestræbelser på at fremme kulturel mangfoldighed til gavn for hele verdenssamfundet.

Danske prioriteter

Det er ikke kun kunstnere, der får krænket deres rettigheder og fundamentale friheder. Vi ser desværre i mange lande, at undervisere, videnskabsfolk, og journalister kommer i klemme, når de udtrykker synspunkter eller 'ubehagelige' indsigter ud fra deres faglige standarder og etik. 

Danmark er valgt ind i UNESCO's mellemstatslige komité for 2005-konventionen. Fra dansk side vil vi bruge den platform til at se på spørgsmålet om rettigheder på tværs af sektorer. Vi vil aktivt promovere den globale overvågning af kunstnerisk ytringsfrihed og koble den til danske forhold. Vi vil også undersøge, om vi kan overføre erfaringerne med arbejdet for journalisters sikkerhed til kunstnere og forskere med samme udfordringer.

Danmark er også valgt ind i UNESCO's internationale råd for medieudvikling og journalisters sikkerhed (IPDC). De to medlemskaber giver Danmark en solid platform til at arbejde for, at menneskerettigheder og ytrings- og mediefrihed - står centralt i UNESCO's virke.

Sidst opdateret: 28. maj 2020