Hop til indhold

Tusindvis af kulturgenstande plyndres hvert år fra arkæologiske lokaliteter og museer i krigsområder og udviklingslande. De bliver solgt på alt fra lokale markedspladser til internationale auktioner via internettet. Det er med til at frarøve lokalsamfund deres kulturelle identitet og til at finansiere våben og terror.

Heritage is identity – don’t steal my identity - UNESCO

Danmark har ratificeret UNESCO's 1970-konvention om ulovlig handel med kulturværdier. Konventionen pålægger medlemsstaterne at beskytte kulturværdierne inden for deres territorium mod tyveri, ulovlige udgravninger og ulovlig eksport.

International indsats mod ulovlig handel med kulturgenstande

Indsatsen mod ulovlig handel med kulturgenstande er stadig højaktuel, for eksempel set i lyset af vedvarende konflikter i Mellemøsten. Danmark engagerer sig også i arbejdet og opfordrer til, at alle lande tiltræder UNIDROIT-konventionen. Den er et supplement til 1970-konventionen, og den styrker det juridiske grundlag, når det gælder tilbagelevering af genstande, der er blevet stjålet eller ført ulovligt ud af lande. 

Nordisk Ministerråd bakker op

De nordiske kulturministre støtter UNESCO's arbejde med at stoppe ulovlig salg af kulturgenstande og opfordrer til fortsat nordisk samarbejde.

Vi, de nordiske kulturministre, opfordrer myndigheder i Norden til at videreudvikle det nordiske samarbejde i tråd med konklusionerne fra Oslo-konferencen i 2015 med fortsat fokus på koordinering af tiltag, kommunikation, kompetenceudvikling og viden samt kortlægning af eksisterende samarbejde og initiativer.  - De nordiske kulturministre erklæring om kulturarven som præmis for en tryg og fredelig udvikling i verden og betydningen af at hindre ulovlig handel med kulturgenstande, 2019.

Læs de nordiske kulturministres erklæring om kulturarven (norden.org)

De arbejder også med kulturarv under konflikter

Opdateret 04/05 2023 kl. 13:32

Blue Shield er en international nonprofit-organisation med en dansk nationalkomité. Navnet Blue Shield stammer fra emblemet for Haag-konventionen af 1954. Blue Shields primære opgaver er at understøtte Haag-konventionen af 1954 samt yde assistance, dokumentere og rådgive ved konflikter og naturkatastrofer. Blue Shield arbejder for at øge offentlighedens bevågenhed, kendskab og interesse for kulturgenstande, kulturmiljøer og immateriel kultur. Det sker blandt andet ved et årligt arrangement kaldet Heritage Friday.

Læs mere om Blue Shield på deres hjemmeside (blueshield.dk)

Opdateret 04/05 2023 kl. 13:32

CHAC er en nordisk nonprofit-organisation, der understøtter og kvalificerer internationale organisationer, regeringer, militære organisationer og det akademiske samfund i at beskytte kulturarven under væbnede konflikter. CHAC er et projektsamarbejde mellem Institut for Samfundsvidenskab på Syddansk Universitet og Institut for Regionale og Tværkulturelle Studier ved Københavns Universitet.

Læs mere om CHAC på deres hjemmeside (heritageconflict.org)

Sidst opdateret: 22. september 2022