Hop til indhold
Foto: Andreas Bang Kirkegaard. The Animation Workshop, TAW – VIA University College.

Byerne i netværket deler viden, erfaringer og understøtter udvikling af partnerskaber, der kan fremme kreativitet og kulturindustrier. Netværket giver arbejdet global rækkevidde og perspektiv. Dertil er UNESCO et brand, som giver en positiv opmærksomhed og skaber stolthed.

To danske byer med i netværket

UNESCO Kreative Byer har fokus på syv områder: Håndværk og håndarbejde, mediekunst, film, design, gastronomi, litteratur og musik. Kommuner med strategisk fokus på ét af disse områder kan søge om optagelse.

Kolding og Viborg er de to danske byer i netværket med henholdsvis design og mediekunst som særligt område.

De kreative byer bruger deres særlige styrker strategisk til gavn for borgere, uddannelser og aktører. En by som Kolding, med fokus på design, udvikler for eksempel uddannelsesmiljøer med et særligt designfokus, afholder designarrangementer af international kaliber og har en designbaseret tilgang til byudvikling. Kolding Kommunes design-DNA gennemsyrer det hele og afspejles i deres vision for fremtiden: Sammen designer vi livet.

Viborg er udpeget i kategorien "media arts". Gennem sine styrkepositioner inden for animation, mediekunst, digitale og visuelle medier kender Viborg styrken og værdien i billeder og den visuelle historiefortælling i fortid og fremtid ud fra devisen: Stories create our life. Eksempelvis omdanner Viborg verdensmål til hverdagsmål ved for eksempel at bruge digital visuel formidling til at forenkle budskaber på sundhedsområdet til gavn for patienterne og ved at bruge det som redskab til læring, inklusion og lige adgang til viden for alle. 

Gratis at være med

Det koster ikke noget at blive medlem af netværket. Kommunens borgmester skal stå i spidsen for en samlet ansøgning, som skal indeholde en strategi for, hvordan kommunen vil udvikle sig som en Kreativ By. Borgere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer skal være tænkt ind i strategien.

Den danske UNESCO-nationalkommission vil medvirke og inspirere til, at flere danske byer bliver en del af de globale bynetværk som UNESCO lærende byer og UNESCO kreative byer.

Sidst opdateret: 16. september 2021