Hop til indhold

Når det gælder medier, har nationalkommissionen følgende prioriteringer.

Vi vil:

  • Aktivt promovere den globale overvågning af ytringsfrihed og relatere den til danske forhold samt undersøge, om vi kan overføre erfaringerne med arbejdet for journalisters sikkerhed til kunstnere og forskere med samme udfordringer.
  • Søge samarbejde, som styrker digital dannelse og medie- og informationskundskab, der kan fremme lysten til at deltage i en oplyst, kritisk og respektfuld demokratisk samtale.
  • Fremhæve vigtigheden af lige adgang til information og af et beredskab i forhold til propaganda og misinformation.
  • Støtte en aktiv dansk indsats for UNESCO’s internationale program for medieudvikling (IPDC) og etablere en kampagne for, at Danmark vælges ind i programmets ekspertråd for perioden 2019-2023.
  • Følge op på, at danske medieaktører og relevante ministerier udarbejder en national handlingsplan for journalisters sikkerhed, som anbefalet i ”UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity”.
  • Søge samarbejde med danske medieaktører for at styrke fokus på ligestilling mellem kønnene, både blandt medieaktører, i indhold, gennem kildevalg og i resursepersoner til historier, talere og paneldeltagere ved konferencer og lignende.

Danmark har ratificeret konvention for beskyttelse af udøvere, indholdsproducenter og radio- og tv stationer: 

Læs "International konvention til beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender" (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 13. november 2023