Hop til indhold
Foto: UNESCO Communication and Information. #KeepTruthAlive-kampagnen mod straffrihed for forbrydelser begået mod journalister.

Ytringsfrihed er forudsætningen for, at vi kan have et åbent og demokratisk samfund. Både når pressen arbejder, når forskere skaber viden, og når kunstnere udtrykker sig.

Journalisters ytringsfrihed og sikkerhed er under pres mange steder i verden. De udsættes for drab, fængslinger, tortur, censur, frihedsberøvelse og rejseforbud.

Danmark sidder i rådet for the International Programme of the Development of Communication (IPDC), der er UNESCO’s internationale program for medieudvikling og journalisters sikkerhed i 2019-2023.

Danske prioriteter

Det er ikke kun journalisters rettigheder og fundamentale friheder, der bliver krænket. Vi ser desværre i mange lande, at undervisere, videnskabsfolk, og journalister kommer i klemme, når de udtrykker synspunkter eller 'ubehagelige' indsigter ud fra deres faglige standarder og etik. Danmarks medlemskab af IPDC vil derfor se på spørgsmålet om rettigheder på tværs af UNESCO’s mandatområder. Medlemskabet vil også undersøge, om man kan overføre erfaringerne med arbejdet for journalisters sikkerhed til kunstnere og forskere med samme udfordringer.

Som medlem af IPDC vil Danmark i de kommende år også lægge vægt på at bekæmpelse desinformation og hadytringer. Det handler om støtte til pluralisme og kvalitetsjournalistik, selvregulering frem for statsregulering og udbredelse af medie- og informationskundskab blandt skoleelever, studerende og borgere i en bred forstand.

Vi har brug for statsledere og regeringer, der ubetinget bakker journalister og frie medier op. - Mogens Blicher Bjerregård, næstformand i Den danske UNESCO-nationalkommission og medlem af IPDC

Danmark er også medlem af UNESCO’s mellemstatslige komité for 2005-konventionen. Den sætter internationale regler for den kunstneriske ytringsfrihed for at sikre armslængdeprincippet og modarbejde censur, for eksempel kunstneres systemkritik. De to medlemskaber giver Danmark en solid platform til at arbejde for, at ytrings- og mediefrihed står centralt i UNESCO’s virke. 

Sidst opdateret: 22. september 2022