Hop til indhold

Når det gælder uddannelse har nationalkommissionen følgende prioriteringer:

Vi vil:

 • Medvirke til, at alle børn og unge kender verdensmålene. Det skal ske gennem det nationale arbejde med uddannelse som en drivkraft for demokrati og bæredygtig udvikling og gennem samarbejde med relevante aktører, herunder UNESCO’s verdensmålsskoler og folkeoplysende initiativer.
 • Undersøge, hvordan UNESCO kan spille sammen med den danske naturvidenskabsstrategi og fremme fortællingen om, at naturvidenskab er vigtig for børn og unges almene dannelse og bidrager til løsninger på globale udfordringer.
 • Inspirere til, at flere danske byer bliver en del af det globale netværk af UNESCO Lærende Byer.
 • Understøtte og styrke erhvervsskoler og de teknisk/naturvidenskabelige uddannelsers fokus på bæredygtig udvikling.
 • Arbejde for, at UNESCO fortsat leverer kvalitetsdata i form af ”Global Education Monitoring Report”, og at resultaterne formidles og anvendes.
 • Sammen med biblioteker, skoler og civilsamfund understøtte strategiske såvel som konkrete aktiviteter, der fremmer læsning og læselyst – for eksempel i forbindelse med FN’s læsedag hvert år den 8. september.
 • Fastholde fokus på retten til uddannelse for flygtninge- og migrantbørn i samarbejde med civilsamfundsorganisationer, FN og andre relevante uddannelsesaktører.
 • Bringe viden om verdensforhold til danske undervisningsinstitutioner, blandt andet gennem UNESCO Samlingerne på Moesgaard Museum.
 • Fastholde UNESCO’s indsats for at fremme seksualundervisning i udviklingslande.
 • Styrke fokus på køn og kønsforskelles betydning for piger og drenges uddannelsespraksis.
 • Arbejde for at styrke UNESCO’s overvågning af retten til videnskab, kultur og uddannelse samt fri videnskabelig forskning.

UNESCO-konventioner på uddannelsesområdet som Danmark har ratificeret

Sidst opdateret: 13. november 2023