Hop til indhold
Foto: Ulrik Jantzen.

Siden etableringen af Aalborg Universitet i 1974 har ansatte og studerende arbejdet med problem- og projektbaseret læring (PBL), der tager udgangspunkt i en problemstilling, som bunder i virkelige forhold. Forskere, undervisere og studerende analyserer problemerne i teams, der finder frem til konkrete løsninger. Den tilgang har givet universitetet en særlig international position inden for ingeniøruddannelser. Her vil mange gerne lære at lave PBL, som har vist sig at være en brugbar måde at uddanne ingeniører på.

Aalborg Universitet som UNESCO Center

På den baggrund blev et UNESCO Kategori 2 Center med den engelske titel Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability under the auspices of UNESCO etableret ved Aalborg Universitet i 2013. Centret er knudepunkt for et globalt netværk inden for ingeniørvidenskab, design og bæredygtighed. Netværket afholder konferencer og formidler viden til hele verden. 

Vores samarbejde med UNESCO handler om at få studentercentreret læring og bæredygtighed ind i uddannelserne og få det ind på en måde, så de ingeniører, vi uddanner, kan anvende det, de lærer, og dermed har lettere ved at gå ind i et arbejdsliv - Professor og centerleder Annette Kolmos

Grøn udvikling

Visionen for centret er, at flere unge med gode tekniske uddannelser skal kunne løse globale udfordringer. Ingeniørvidenskab, teknologi og innovation er med til at udvikle grøn og mere miljøvenlig teknologi, der er afgørende for at løse globale udfordringer som klimaforandringer. Derfor arbejder centret med forskellige forskningsprojekter, og der bliver udgivet publikationer samt afholdt workshopper og foredrag.

Den danske UNESCO-nationalkommission vil styrke partnerskabet med danske UNESCO-kategori II centre og UNESCO Chairs og sikre, at de er en resurse i at gennemføre strategi for UNESCO-arbejdet i 2010-2022.

Sidst opdateret: 1. juli 2020