Hop til indhold
Foto: Timo Battefeld / Jysk Fynske Medier / Ritzau Scanpix. Hotel Alsik i Sønderborg.

Tanken bag UNESCO Global Network of Learning Cities er, at mange byer står over for udfordringer i form af social inklusion, nye teknologier, kulturforskelle og miljømæssig bæredygtighed. Livslang læring og medborgerskab med til at ruste byerne til at skabe en fremtid, der kulturelt, økonomisk, miljømæssigt og socialt er bæredygtig. Man skal forstå livslang læring bredt, og den lærende by skal aktivere civilsamfund, institutioner og erhvervsliv.

Sønderborg er første danske Lærende By

Sønderborg Kommune er medlem af netværket. Det giver rammer og værktøj, der konkret har løftet den faglige kvalitet af kommunens service til borgerne. Samtidig gavner det erhvervslivet, der oplever, at UNESCO-udnævnelsen gør Sønderborg til en mere attraktiv by at bosætte sig og arbejde i.

Det er med til at højne kvaliteten af området og gøre Sønderborg mere attraktivt. Det kan trække ny arbejdskraft til, og så skaber det grundlag for, at de unge, der søger ind på byens uddannelser, har lyst til at blive boende, når de er færdiguddannede. - Flemming Lynge Nielsen, Sustainability Director i Danfoss

Gennem UNESCO Global Network of Learning Cities får byen adgang til et dynamisk netværk af internationale byer og samfund, der arbejder med livslang læring, medborgerskab og en bæredygtig fremtid. For at hjælpe medlemsbyerne med at måle fremskridt og omsætte politik til handling har UNESCO udviklet 42 Learning Cities-nøgleelementer. De fungerer som en tjekliste med handlingspunkter, der hjælper med at opbygge en Lærende By. Kommunen kan inden for listen frit plukke de områder, som den vil udvikle sig indenfor. Det kan for eksempel være bedre miljø, mere vækst og mindre arbejdsløshed.

Gratis at være med

Det koster ikke noget at blive medlem af netværket. Kommunens borgmester skal stå i spidsen for en samlet ansøgning, som skal indeholde en strategi for, hvordan kommunen på baggrund af de 42 nøgleelementer vil udvikle sig som en Lærende By.

Borgere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer skal være tænkt ind i strategien. 

Den danske UNESCO-nationalkommission vil medvirke og inspirere til, at flere danske byer bliver en del af de globale bynetværk som UNESCO lærende byer og UNESCO kreative byer.

Sidst opdateret: 1. juli 2020