Hop til indhold

Verdensmål 4 handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Målet nævner også undervisning i demokrati, bæredygtig udvikling og livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene og fremme af en ikkevoldelig kultur, samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Global Education Monitoring Report (GEM)

Et vigtigt globalt instrument er UNESCO’s ”Global Education Monitoring Report” (GEM). Rapporten samler og omsætter data til analyser og viden om udviklingen i alle verdens lande og ser på hvilke fremskridt der gøres på mål 4, og tematiserer forskellige problemstillinger som f.eks. inklusion i klasseværelset.

Når GEM rapporter udgives holder Den danske UNESCO-nationalkommission en dansk lancering i samarbejde med forskellige partnere.

Den danske UNESCO-nationalkommission vil arbejde for, at UNESCO fortsat leverer kvalitetsdata i form af ”Global Education Monitoring Report”, og at resultaterne formidles og anvendes.

Læs "Global Education Monitoring" rapporterne (unesco.org)

Styregruppe for mål 4

Danmark deltager aktivt i arbejdet i SDG Education 2030 Steering Committee. Styregruppen ledes af UNESCO og samler centrale uddannelsesaktører bl.a. OECD, EU, GPE og UNICEF omkring international koordinering af indsatsen for verdensmål 4. Styregruppe bidrager til at pege på udfordringer, sætte en fælles retning og giver anbefalinger om den globale uddannelsesindsats frem mod 2030.

Læs mere om Styregruppen for Verdensmål 4 (unesco.org)

Global ramme for arbejdet med uddannelse og bæredygtighed

Skoler, kommuner, virksomheder og fagorganisationer samt internationale organisationer er alle vigtige aktører i arbejdet med at fremme uddannelser, der udstyrer børn og unge med kompetencer, der kan skubbe samfund i en mere bæredygtig retning og hjælpe med at nå ambitiøse klimamål. Det gælder for Danmark såvel som resten af verdens lande. Det er et langt og sejt træk, hvor alle lande må yde en indsats for at opnå den efterspurgte effekt. Derfor har UNESCO udviklet en international ramme, der sætter retningen og vejleder de forskellige målgrupper omkring rolle og opgaver i den fælles globale indsats frem mod 2030.

Læs "Education for Sustainable Development" (unesco.org)

Danmark samarbejder særligt med UNESCO om at styrke erhvervsuddannelsernes profil og rolle i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed. Ved UNESCOs generalkonference i 2019 var Danmark vært ved et højniveaumøde om netop dette tema.

Læs mere om om generalkonferencen i 2019 (unesco.org)

UNESCO-konventioner på uddannelsesområdet som Danmark har ratificeret

Sidst opdateret: 22. september 2022