Hop til indhold
Illustration: Henriette Mørk.

Programmet støtter Chairs-netværket inden for UNESCO’s kerneområder - uddannelse, natur- og samfundsvidenskab, kultur og kommunikation. Chairs udpeges for en periode af 4 år med mulighed for genudpegning. Danmark har aktuelt to UNESCO Chairs: Retten til videnskab og kultur samt Urban Resilience. 

Retten til videnskab og kultur

I 2017 fik Københavns Universitet sin og Danmarks første UNESCO Chair. Helle Porsdam er udnævnt til UNESCO Chair i fire år og bidrager med viden og forskning om kulturelle rettigheder, der er skrevet ind i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og i den Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle rettigheder.

Læs mere om den danske UNESCO Chair i kulturelle rettigheder.

Den danske UNESCO-nationalkommission vil styrke partnerskabet med danske UNESCO-kategori II centre og UNESCO Chairs og sikre, at de er en resurse i at gennemføre strategi for UNESCO-arbejdet i 2019-2022.

Urban Resilience

Professor Nicola Tollin fra Syddansk Universitet blev i 2020 udnævnt som UNESCO Chair i Urban Resilience i fire år. Fokus er at fremme og styrke forskning og dokumentation i byers modstandsdygtighed over for klimaændringer og bidrage til, at politikere og andre aktører tager beslutninger om byer udvikling på et videnskabeligt veloplyst grundlag. Det gøres blandt andet ved at indgå i en række nationale og globale partnerskaber og netværk samt at arrangere sommerkurser for internationale studerende om emnet.

Anticipatory Leadership & Futures Capabilities

Aarhus Universitet og Instituttet for Fremtidsforskning blev i 2022 udnævnt som UNESCO Chair i Anticipatory Leadership & Futures Capabilities. Formålet er at promovere forskning, uddannelse, og information, samt at lancere initiativer, omkring fremtidsorienterede ledelse og fremtidsfærdigheder. Sammen med relevante organisationer og individer, nationalt som internationalt, vil Chair’en arbejde med fire kernemålsætninger:

  • At få anvendt og integreret forskning i foresight og anticipation i ansvarlig forretningsledelse.
  • At undervise og formidle fremtidsforskning for at udruste og inspirere samfundet omkring fremtiden samt fostre langsigtet tænkning.
  • At implementere og forankre foresight som en del af dansk politikudformning og statsvirke.
  • At demokratisere fremtiden gennem offentligt engagement, kunst og kultur.

Over 700 Chairs på globalt plan

Der er i dag over 700 UNESCO Chairs fordelt på 116 lande. På den måde går det verdensomspændende netværk og samarbejde på tværs af universiteterne, hen over landegrænser og bygger broer mellem den akademiske verden og civilsamfundet.

Sidst opdateret: 9. november 2022