Hop til indhold

I Danmark har vi syv steder med kultur- og naturarv, der står opført på Verdensarvslisten. Tæller vi hele Rigsfællesskabet med, har vi i alt ti steder. Det er noget at være stolt af. Men UNESCO er meget mere end verdensarv. Det er også geoparker, biosfæreområder, netværk af byer, forskning og meget mere, som bidrager til stærke lokale miljøer og en bæredygtig udvikling.

Publikationen Bliv en del af UNESCO-familien i Danmark giver dig et overblik over, hvor du finder UNESCO i Danmark. Den rummer også eksempler på, hvordan UNESCO gennem sit arbejde skaber stolthed, lokalt engagement og værdi for kommuner, lokalsamfund, skoler, forskningsmiljøer og virksomheder.

Den danske UNESCO-nationalkommission vil sætte fokus på, hvordan danske UNESCO-udpegninger i form af verdensarv, levende kulturarv, geoparker og biosfæreområder samt bynetværk bidrager – hver især og sammen – til uddannelse for bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab.

UNESCO - en del af noget større

De danske UNESCO-udpegninger er en del af den store UNESCO-familie, som findes over hele verden. Der er globalt set i omegnen af:

  • 205 UNESCO Lærende Byer
  • 187 UNESCO Kreative Byer
  • 686 UNESCO Biosfæreområder
  • 140 UNESCO Globale Geoparker
  • 1092 UNESCO Verdensarvssteder
  • 11.500 Verdensmålsskoler
  • 743 UNESCO Chairs knyttet til universiteter
  • 112 UNESCO Centre knyttet til uddannelse

Det betyder noget at få UNESCO-stemplet

Når et sted får status af UNESCO-udpegning, betyder det noget. På den positive side kan det handle om værdiskabelse i form af flere turister og nye arbejdspladser. Det giver lokal stolthed og engagement. På den mindre positive side kan det medføre nedslidning af sårbar natur og kommerciel udnyttelse. Centralt er det at passe på det ’brand’, som UNESCO har. UNESCO’s vigtigste aktiv – og det som udgør ’brandet’ er en høj grad af troværdighed og værdier, der ikke kan kompromitteres.

Et årligt seminar

En gang om året samler nationalkommissionen hele UNESCO-familien for at udveksle erfaringer, dele viden og koordinere på tværs. Uanset hvilken gren af UNESCO man kommer fra, er man fælles om at have en særlig privilegeret og forpligtende platform til at formidle UNESCOs værdier.

Vil du vide mere?

UNESCO-sekretariatet er din indgang til information og faglig sparring om de mange muligheder og etablering af partnerskaber.

Læs publikationen "Bliv en del af UNESCO-familien i Danmark" (pdf)

Sidst opdateret: 22. september 2022