Hop til indhold

Anne Mette Rahbæk

Udviklingschef i Realdania By & Byg.

Uddannet cand.scient.pol. og master of management development. Repræsenterer kunst- og kulturområdet i nationalkommissionen.

Medlem af forretningsudvalget. 

Hvad er din mærkesag i UNESCO?

  • Jeg er optaget af UNESCOS arbejde med at synliggøre kulturens rolle og betydning i vores samfund. Gennem UNESCO arbejdet kan vi påvirke internationale normer og standarder og tale højt om betydningen af for eksempel frihedsrettigheder, kulturel mangfoldighed, betydningen af vores kulturinstitutioner og om at beskytte kulturarven, så kommende generationer også har et solidt kulturelt fundament at stå på. 

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med som medlem af nationalkommissionen?

  • Jeg har været styrelsesdirektør under Kulturministeriets departement og gennem årene arbejdet med et meget bredt felt af kulturområder; fra forskningsbiblioteker og museer til kunst og beskyttelse af kulturarv. Tidligere har jeg haft ansvar for blandt andet det danske UNESCO Verdensarvsarbejde. I dag arbejder jeg bredt med dansk bygningskultur og med bæredygtig og langsigtet by- og arealudvikling. Alle elementer trækker jeg på i mit arbejde i nationalkommissionen.

Hvad skal der efter din mening til, for at kommissions arbejde bliver en succes?

  • Et større kendskab til betydningen af UNESCOs standardsættende arbejde er væsentlig for at kommissionen er en succes. Det vil gøre det synligt, hvor vi i Danmark er stærke, hvad vi skal kæmpe for, og hvad vi vil undgå. Med en fælles indsats og i gode partnerskaber kan vi styrke det danske arbejde med FN’s verdensmål. Og så håber jeg på en stærkere ressourcemæssig prioritering af UNESCO. 
     
Sidst opdateret: 3. juni 2020