Hop til indhold

Elsebeth Gerner Nielsen

Generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening.

Formand for nationalkommissionen og medlem af forretningsudvalget.

Uddannet MA Social Science.

Hvad er din mærkesag?

  • Jeg er optaget af alle de områder, som UNESCO arbejder med – uddannelse, kultur, videnskab og kommunikation, som alle er helt afgørende for at realisere FN ´s menneskerettigheder og det menneskesyn, som ligger bag: At alle mennesker er født frie og lige. Det er gennem gode uddannelser, adgang til kultur og kulturel udfoldelse, kritisk og fri videnskab og oplysning, at mennesker selv kan være med til at omsætte menneskerettighederne til praksis; til bedre vilkår for menneskets frie udfoldelse. Derfor er UNESCO så vigtig.

    En væsentlig mærkesag for mig er klimakrisen, som udgør en stor trussel for millioner af mennesker og for det levende i det hele taget. Jeg håber, at vores kommission kan være med til at understøtte de unge og deres muligheder for at bidrage til en fremtid, som er værd at håbe på. Jeg ønsker at alle børn lærer hvordan man bygger en vindmølle, eller organiserer en deleordning. At de lærer noget, som gør, at de kan handle på deres frygt, frem for at give op.

    Jeg håber at nationalkomiteen kan være et enzym, som er med til at forløse det potentiale der ligger i, at bruge den folkelige kreativitet til udvikle bæredygtige løsninger. I det arbejde kan vi trække på alle UNESCO’s styrker, herunder Verdensarven, som minder os om at det er muligt at passe på væsentlige værdier gennem generationer. Takket været omsorgen for det sårbare, kan vi også i dag nyde noget så fantastisk som Vadehavet, Jelling Monumenterne og Christiansfeld.

Hvad kan du bidrage med?

  • Jeg har et godt kendskab til kultur og uddannelse, nationalt og internationalt. Og så brænder jeg for verdensmålene og bæredygtighed. Jeg har blandt andet tidligere været formand for den danske Brundtlandkampagne, som havde til opgave at oplyse og inddrage borgerne i bæredygtig udvikling. Min fornemste opgave som formand er at få alle, som brænder for sagen, til at føle sig hørt og inddraget. Sammen kan vi flytte bjerge. Og så vil jeg gerne medvirke til at række ud til grupper og sektorer, som UNESCO måske ikke har så stor tradition for at samarbejde med – for eksempel det private erhvervsliv.

Hvad skal der til for at kommissionen bliver en succes?

  • At vi sætter os nogle få klare mål, som vi realiserer sammen med andre. Alene kan vi slet ikke nok. Men sammen med alle dem, der støtter op om værdierne bag UNESCO, kan vi meget.
Sidst opdateret: 31. august 2020