Hop til indhold

Frederikke Veirum Høgsgaard

Studerer International Development Studies and Global Studies på RUC.

Repræsenterer unge i nationalkommissionen.

Medlem af forretningsudvalget.

Medlem af styregruppen for de danske UNESCO-verdensmålsskoler.

Hvad er din mærkesag i UNESCO?

  • At sikre at unge og studerende er en lige og aktiv del af UNESCO's beslutningsprocesser og integreres på alle
    planer fra lokalt til globalt niveau. Unge berøres af de beslutninger, der træffes i dag, da de skal leve med 
    konsekvenserne i fremtiden. Hvis UNESCO's arbejde ikke baseres og udvikles i samarbejde med unge og 
    studerende, har vi allerede tabt på bæredygtighedsprincippet.

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med som medlem af nationalkommissionen?

  • Jeg er aktiv i studenterbevægelsen med fokus på uddannelse som en menneskeret. Jeg vil gerne fremme tanken om unge og studerende som nøgleaktører i at skabe demokratiske samfund baseret på respekt for menneskerettighederne og aktivt medborgerskab. Jeg har erfaringer med tværkulturelt samarbejde og med at skabe samarbejde mellem studerende, unge og civilsamfundet både nationalt og på globalt plan.

Hvad skal der efter din mening til, for at kommissions arbejde bliver en succes?

  • UNESCO's grundværdier og vigtige arbejde skal efter min mening udvikles og formidles, så det giver mening og er relevant for unge og studerende. UNESCO skal lære af unges engagement gennem stærke partnerskaber med unge og studenterdrevne initiativer og lytte aktivt til deres budskaber. 
 
Sidst opdateret: 3. juni 2020