Hop til indhold

Illa Westrup Stephensen

Direktør i Lær for Livet - læringsforløb for udsatte børn og unge.

Uddannet cand.jur.

Hvad er din mærkesag i UNESCO?

  • Min mærkesag i UNESCO er at sikre kvalitetsuddannelse til alle, ikke mindst de udsatte børn. Uddannelse er den bedste beskyttelsesfaktor i forhold til at skabe sig et godt liv. I Danmark har vi på papiret lige muligheder for at få en uddannelse. Realiteten er imidlertid, at udsatte børn og unge klarer sig markant dårligere end ikke-udsatte børn. Dette udgør et stort problem både for det enkelte barn og for samfundet.

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med som medlem af nationalkommissionen?

  • Som direktør for læringsprogrammet Lær for Livet, der skal understøtte anbragte og udsatte børn, så de får en ungdomsuddannelse, har jeg stor viden om barrierer og muligheder for at sikre udsatte børns læring og livsduelighed. Som en del af et aktivt civilsamfund, der samarbejder med halvdelen af landets kommuner, har jeg tillige stor erfaring i at arbejde på tværs af sektorer, som jeg vil kunne trække på i UNESCO's arbejde. Som medstifter af og aktiv bestyrelsesmedlem i Maternity Foundation, der arbejder med mødredødelighed, kan jeg tillige trække på min internationale NGO-erfaring i forhold til at arbejde med FN’s verdensmål.

Hvad skal der efter din mening til, for at kommissions arbejde bliver en succes?

  • UNESCO skal i mine øjne skabe debat, dele viden og åbne for nye løsninger på tværs af sektorer i forhold til de forskellige fokusområder. En succes vil blandt andet være, hvis der i forhold til FN’s mål om kvalitetsuddannelse til alle, kommer øget fokus på de særlige udfordringer, der gælder for udsatte børns læring – både i Danmark og udlandet – som selv et godt velfærdssamfund endnu ikke løser godt nok.
Sidst opdateret: 3. juni 2020