Hop til indhold

Mads Randbøll Wolff

International rådgiver i International Democracy Festivals Association.

Uddannet M.A. i offentligt administration.

Hvad er din mærkesag i UNESCO?

  • Jeg vil fremhæve to områder, som jeg er særligt opmærksom på i forhold til UNESCO's arbejde. Forbindelsen mellem natur og samfund, som der arbejdes med i regi af geoparker, verdensarv, biosfæreområder og havforskning, som på samme tid giver grundlag for at beskytte og til at skabe lokalt forankret bæredygtig udvikling. Uddannelse for bæredygtig udvikling, verdensmålsskoler og FN’s verdensmål 4 er det andet område inden for UNESCO, som jeg er optaget af.    

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med som medlem af nationalkommissionen?

  • Jeg har gennem mere end 20 år arbejdet med bæredygtighed nationalt og internationalt, som embedsmand, som ansat i en NGO og endelig som selvstændig rådgiver. I dag arbejder jeg med FN’s verdensmål i et lokalt perspektiv og har desuden i de senere år arbejdet med folkemøde i Danmark og Østersøregionen, er medstifter af den internationale folkemødeforening og arbejder med at udvikle skolefolkemøder i Danmark.

Hvad skal der efter din mening til, for at kommissionens arbejde bliver en succes?

  • At vi som kommission interesserer os for hinanden og de muligheder der ligger i, at bringe forskellige erfaringer, kompetencer og ideer ind i det samme rum. At vi er nysgerrige på spørgsmålet om, hvad UNESCO's arbejde og koncepter kan bruges til i endnu flere sammenhænge i Danmark ,og hvad Danmark kan bidrage til i det globale UNESCO samarbejde.
Sidst opdateret: 3. juni 2020