Hop til indhold

Mille Gabriel

Seniorforsker og museumsinspektør på Nationalmuseet.

Medlem af styregruppen for de danske UNESCO-verdensmålsskoler.

Uddannet kandidat i forhistorisk arkæologi og ph.d. i antropologi.

Hvad er din mærkesag i UNESCO?

At arbejde for at sikre alle lige adgang og rettigheder til kultur og kulturarv, herunder forhindre illegal handel med kulturværdier, fremme forståelsen for værdien af den immaterielle kulturarv og vigtigheden af kulturel mangfoldighed i kulturlivet.

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med som medlem af nationalkommissionen?

Med en baggrund i museumsverdenen - som seniorforsker ved Nationalmuseet og tidligere bestyrelsesmedlem af ICOM Danmark gennem mange år, kan jeg bidrage med en bred indsigt i museumsområdet og mere specifikt i kulturarvens betydning for samfunds sammenhængskraft og menneskers identitetsdannelse.

Hvad skal der efter din mening til, for at kommissionens arbejde bliver en succes?

At kommissionen gennem etableringen af relevante partnerskaber og gennem de enkelte medlemmers aktive deltagelse i samfundsdebatten lykkes med få sine strategiske indsatsområder på dagsordenen.

Sidst opdateret: 3. juni 2020