Hop til indhold

Niels Ploug

Afdelingsdirektør, personstatisk, Danmark Statistisk.

Uddannet cand.polit.

Hvad er din mærkesag i UNESCO?

  • Min mærkesag er, at alle skal have en fair chance for at være med. Uddannelse og viden er en vigtig vej til samfundsdeltagelse, selvforsørgelse og et godt liv. Der er fri og i princippet lige adgang til uddannelse i Danmark men fortsat en for stor social skævhed i, hvem der får en kompetencegivende uddannelse. Det har jeg haft fokus på både som forsker og i mit nuværende arbejde med FN's verdensmål og danske verdensmålsaktiviteter.

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med som medlem af nationalkommissionen?

  • Jeg kan bidrage med mange års forsknings- og vidensmæssig erfaring omkring social ulighed. Jeg har erfaring med udvikling af det datamæssige vidensgrundlag på rigtigt mange af de områder UNESCO arbejder. Desuden har jeg også erfaring fra det internationale arbejde i FN både omkring data, statistik og verdensmålene.

Hvad skal der efter din mening til, for at kommissions arbejde bliver en succes?

  • At der fortsat tages initiativ til konkrete handlinger og projekter, der bidrager til at gøre en forskel på det områder, hvor UNESCO arbejder – og hvor jeg vil ha’ særligt fokus på spørgsmålet om en fair chance til alle.
 
Sidst opdateret: 3. juni 2020