Hop til indhold

Nina Olsen

Vicedirektør i Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier.

Sidder i forretningsudvalget og repræsenterer uddannelsesområdet i nationalkommissionen.

Uddannet cand.mag. i historie.

Hvad er din mærkesag i UNESCO?

  • For mig er uddannelse fundamentet for alt. Verdensmål 4 om ”Kvalitetsuddannelser” er et mål til at nå de 16 andre verdensmål – grøn omstilling, sundhed, ligestilling, anstændige jobs, mindre ulighed med flere. Det er i meget høj grad de faglærte, som skal bidrage til de forandringer, som er nødvendige for at nå i mål med verdensmålene. Det vil jeg gerne understøtte, at nationalkommissionen fortsat har fokus på.

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med som medlem af nationalkommissionen?

  • Jeg har arbejdet i erhvervsskolesektoren siden 2007, og har som ambition at sætte fokus på de erhvervsrettede uddannelsers betydning; ikke kun for Danmark, men også globalt. Verden hænger sammen i et systemisk hele, og en kollega har fundet på det smukke ord ”sam-realisering”, om den dannelse og forståelse, som ligger i at se løsninger, der rækker ud over dig selv og din egen verden. Dannelse skal ikke være et selvrealiseringsprojekt, men noget vi gør med og for hinanden. 

Hvad skal der efter din mening til, for at kommissions arbejde bliver en succes?

  • Vi skal udbrede kendskabet til kommissionens arbejde. Jeg har selv oplevet, hvordan nationalkommissionen rakte ud til erhvervsskolesektoren, og det har ført rigtig mange spændende ting med sig. Nationalkommissionen skal fortsætte med at invitere og bidrage til at synliggøre samarbejdsflader. FN-systemet kan være en svær gennemskuelig størrelse, og det handler om selv at vise, hvor den danske UNESCO-nationalkommission har en relevans.
Sidst opdateret: 3. juni 2020