Hop til indhold

Ole Sejer Iversen

Direktør for Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet.

Uddannet professor, Professor MSO.

Hvad er din mærkesag i UNESCO? 

  • Jeg vil i UNESCO's nationale kommission arbejde for at øge alle borgeres forståelse for de digitale teknologers muligheder og konsekvenser gennem (ud)dannelsesinitiativer for derigennem at styrke UNESCO kerneværdier som demokratisk dialog, aktivt medborgerskab og ligeværd.

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med som medlem af nationalkommissionen?

  • Jeg forsker i digital design og teknologianvendelse, hvor borgerinddragelse og digital myndiggørelse er bærende principper. Jeg har været primus motor i udviklingen af en ny faglighed til folkeskolens 1.- 9. klasse som giver eleverne kompetencer til at kigge teknologierne i koderne og derigennem undersøge, hvordan de spiller sammen med - eller kompromitterer de kerneværdier, som vi vægter som samfund. Mit håb er, at jeg kan bringe dette særligt danske perspektiv på digital ’empowerment’ i spil for at give UNESCO's kerneværdier vitalitet - også i en digital kontekst.

Hvad skal der efter din mening til, for at kommissions arbejde bliver en succes?

  • UNESCO kommissionens arbejde bliver en succes, hvis vi formår i partnerskab med andre nationale og internationale aktører at skabe større bevidsthed i befolkningen og hos lovgivere om de demokratiske udfordringer (og muligheder), som opstår i kølvandet på en øget digitalisering. På kort sigt handler det om at udvikle et sprog for digitaliseringens mulighed og konsekvenser. På den lange bane, kan UNESCO være med til at agere kompas for en empatisk og demokratisk teknologiudvikling i samfundet. 

Sidst opdateret: 3. juni 2020