Hop til indhold

Den danske UNESCO-nationalkommission skal stimulere interessen for UNESCO’s værdier og målsætninger, sætte fokus på vigtige dagsordner og bidrage til den demokratiske dialog i Danmark.

Derudover rådgiver nationalkommissionen den danske regering i UNESCO-spørgsmål og virker som bindeled mellem regering og civilsamfund inden for UNESCO’s arbejdsområder.

Den danske UNESCO-nationalkommission

Nationalkommissionen består af medlemmer fra universiteter, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner og ngo’er inden for UNESCO’s kerneområder. Derudover er alle ministerier med UNESCO-ansvar repræsenteret i kommissionen ved en såkaldt tilforordnet. De ministerier og myndigheder som er involveret i UNESCO-arbejdet er Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet samt Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Tilforordnede

  • Anne Julie Schmitt Jensen, Kulturministeriet (KUM), E-mail: asj@kum.dk
  • Marijn Vermeulen, Udenrigsministeriet (UM), E-mail: marive@um.dk
  • Steffen M. Olsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (DMI), E-mail: smo@dmi.dk
  • Elsebeth Aller, Børne- og Undervisningsministeriet (BVUM), E-mail: elsebeth.aller@uvm.dk 
  • Thomas Berthelsen Dragø, Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), E-mail: tbd@ufm.dk

En formand og et forretningsudvalg leder nationalkommissionen. UNESCO-sekretariatet betjener kommissionen.

Kontakt UNESCO-sekretariatet

Møder i kommissionen i 2020

  • Den 6. februar
  • Den 7. maj (udskudt på grund af COVID-19)
  • Den 1. oktober 
  • Den 19. november  

Projektor for UNESCO i Danmark

H.K.H. Prinsesse Marie er protektor for Den danske UNESCO-nationalkommission og en synlig ambassadør for UNESCO’s arbejde både i Danmark og internationalt.

H.K.H. Prinsesse Marie

Sidst opdateret: 22. september 2022