Hop til indhold

Strategien er udtryk for nationalkommissions prioriteringer for 2019-2023. Nationalkommissionen løfter de konkrete indsatser sammen med de mange aktører, der bidrager med værdifuld viden og et stort engagement i Danmarks UNESCO-arbejde. Det gælder blandt andre ministerier og myndigheder, civilsamfundsorganisationer, den private sektor, forskningsinstitutioner, kommuner og regioner. Det engagement vil nationalkommissionen tage vare på og videreudvikle.

Verden står over for udfordringer, der går på tværs af UNESCO’s kerneområder; uddannelse, kultur, videnskab og kommunikation. Derfor er der også fem tværgående indsatser i nationalkommissionens strategi:

  1. Partnerskaber for fremtiden
  2. God uddannelse og globalt medborgerskab
  3. Ytringsfrihed og viden skaber demokrati
  4. Verdensarv og lokalsamfund i udvikling
  5. Ligestilling og inklusion går på tværs
Sidst opdateret: 8. november 2023