Hop til indhold

Den danske UNESCO-nationalkommission, der rådgiver regeringen om UNESCO, har fået ny formand. Det er generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, tidligere rektor for Designskolen Kolding, forhenværende kulturminister og tidligere medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre, Elsebeth Gerner Nielsen.  

Den nye formand for Den danske UNESCO-nationalkommission, Elsebeth Gerner Nielsen, udtaler: 

”En væsentlig mærkesag for mig er klimakrisen, som udgør en stor trussel for millioner af mennesker og for det levende i det hele taget. Jeg håber, at jeg som formand kan være med til at understøtte de unge og deres muligheder for at bidrage til en fremtid, som er værd at håbe på. I det arbejde kan vi trække på alle UNESCO’s styrker, herunder Verdensarven, som minder os om, at det er muligt at passe på væsentlige værdier gennem generationer. Jeg glæder mig utroligt meget til at overtage stafetten som formand for Den danske UNESCO-nationalkommission.”  

Elsebeth Gerner Nielsen afløser den tidligere formand, direktør Bo Manderup-Jensen, der igennem de seneste fire år har ydet en fornem indsats som formand for kommissionen. 

Den danske UNESCO-nationalkommission skal stimulere interessen for UNESCO’s værdier og målsætninger, sætte fokus på vigtige dagsordner og bidrage til den demokratiske dialog i Danmark. Derudover rådgiver nationalkommissionen den danske regering i UNESCO-spørgsmål og virker som bindeled mellem regering og civilsamfund inden for UNESCO’s kerneområder. Bliv klogere på UNESCO’s arbejde på den nye hjemmeside unesco.dk.

Med den nyudpegede formand består UNESCO-nationalkommissionen af:

 • Mogens Blicher Bjerregård, journalist
 • Katja Holm, skuespiller
 • Anja C. Andersen, professor, Niels Bohr Institutet
 • Anne Mette Rahbæk, udviklingschef, Realdania By og Byg
 • Mille Gabriel, museumsinspektør, Nationalmuseet
 • Frederikke Veirum Høgsgaard, studerende og ungdomsrepræsentant
 • Harald Gade, studerende og ungerepræsentant
 • Mona Savran, læge, Nordsjællands Hospital
 • Illa Westrup Stephensen, direktør, Lær for livet (nyudpeget)
 • Mads Randbøll Wolff, international rådgiver (nyudpeget)
 • Morten Teilmann Jørgensen, museumschef, Kongernes Jelling (nyudpeget)
 • Niels Ploug, afdelingsdirektør, Danmarks Statistik (nyudpeget)
 • Nina Olsen, vicedirektør, Danske Erhvervsskoler – og Gymnasier (nyudpeget)
 • Ole Sejer Iversen, professor, Aarhus Universitet (nyudpeget)

Om UNESCO

UNESCO’s overordnede mandat er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejde mellem nationer inden for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. UNESCO blev oprettet i november 1945 og er en del af FN-systemet. 

UNESCO i Danmark arbejder for, at kerneværdier som uddannelse til alle, ytringsfrihed, demokrati, beskyttelse af kulturarv og ligestilling former alles liv og hverdag. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en naturlig og integreret del af UNESCO’s arbejde og vision.

H.K.H. Prinsesse Marie er protektor for Den danske UNESCO-nationalkommission og en synlig ambassadør for UNESCO’s arbejde, både i Danmark og internationalt.