Hop til indhold

Overalt i verden bliver særligt udsatte grupper mødt af forskelsbehandling i skolerne ud fra deres køn, handicap, etnicitet, religion med mere. COVID-19-krisen har skabt endnu flere udsatte grupper, og det kalder på en ny tilgang til inklusion i undervisningen, fremgår det af en ny rapport fra UNESCO.

Lanceringen af rapporten ’Global Education Monitoring Report (GEM) 2020 ”Inclusion and education - All means All”’ i Danmark er sket i partnerskab med Red Barnet, Danske Handicaporganisationer og Globalt Fokus den 28. august 2020.

Rapporten indeholder analyser og viden om udvikling i alle verdens lande, og der er fokus på, hvilke fremskridt der er gjort i opfyldelsen af verdensmål 4 om god uddannelse til alle.

Rapporten viser blandt andet at:

  • Inklusion omhandler ikke blot elever med handicap, men også andre grupperinger, som ofte glemmes. Overalt i verden bliver særligt udsatte grupper udsat for forskelsbehandling på baggrund af køn, handicap, etnicitet og religion m.m.
  • COVID-19-krisen har tilføjet nye grupper, som bliver ekskluderet i uddannelse, grundet den manglende tilgængelighed af fjernundervisningsmuligheder.
  • Én ud af tre lærere i mellem- og højindkomstlande rapporterede i 2018, at de ikke tilpassede deres undervisning til studerendes kulturelle mangfoldighed.

Danmark indgår i de fleste af rapportens statistikker og fremhæves særligt i forbindelse med:

  • Danmark ligger i den absolutte top i forhold til skoleledere, der melder, at deres lærere har kompetencer til at fremme lighed og diversitet.
  • ’Selvsegregering’, hvor forældre vælger deres børns skoler på baggrund af elevsammensætningen af migranter og etniske danskere på skolen.
  • I alle lande, undtagen Danmark, er kvinder mere tilbøjelige end mænd til at rapportere, at der er en konflikt mellem det at deltage i voksenuddannelse og samtidig passe sine forpligtigelser over for familien.

Læs rapporten: ’Global Education Monitoring Report (GEM) 2020 ”Inclusion and education - All means All”' (en.unesco.org)