Hop til indhold

Repræsentanter for journalisters rettigheder og pressefrihed: kunstnerisk frihed, forskningsfriheden og underviseres rettigheder mødtes for at lægge en fælles strategi diskuterede torsdag aften, hvordan UNESCO fremover kan blive en stærkere stemme i frihedsdebatten.

Den danske UNESCO-nationalkommission tog hul på debatten om rettigheder ved et seminar i København.

Målet er at lægge op til, at UNESCO på sin næste generalkonference i november 2021 bliver præsenteret for et samlet forslag til, hvordan vores frihedsrettigheder kan blive styrket. Initiativet er taget af den danske UNESCO-delegation i Paris og bliver bakket op af Nordisk Kulturfond.

 ”Vi kan blive meget stærkere, når vi samler kræfterne om rettighederne og løfter hinanden med vores forskellige kompetencer,” siger Elsebeth Gerner Nielsen, formand for den danske UNESCO-nationalkommission. 

Hun forsætter: ”Der findes allerede konventioner, handlingsplaner og programmer inden for UNESCO, som vi kan tage udgangspunkt i, og så har for eksempel journalister en særlig erfaring med overvågning af overgreb, som andre professioner kan lade sig inspirere af”.

Ved at samle kræfterne på rettighedsområdet, får UNESCO også en unik mulighed for at øge samarbejdet på tværs af organisationens søjler for medier og ytringsfrihed, kultur, forskning og uddannelse.