Hop til indhold

Billede: UNESCO Danmark 

”Da muligheden opstod for at blive Danmarks kandidat, tænkte jeg, at det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Også fordi jeg har arbejdet med de her ting i nogle år”, fortæller Mads Wollf.

Programmet ”The Man and the Biosphere”, eller “Mennesket og Biosfæren”, bliver ofte forkortet til MAB. MAB blev etableret i 1971 under UNESCO med formål om at skabe et videnskabeligt grundlag til at forbedre forholdet mellem mennesker og deres omgivelser. Overordnet sættes der fokus på klima, natur og den indvirkning, som mennesker har på de økosystemer, der omgiver dem. Det gøres gennem en kombination af social- og naturvidenskab, så der opnås en dybere forståelse for, hvordan kulturelle og sociale normer påvirker den måde, som samfund lever på. Samtidig opfordrer MAB til innovative løsninger til at skabe økonomisk- og bæredygtig udvikling, men på en måde der er socialt og kulturelt passende.

Selvom Mads på vegne af den danske nationalkommission har lagt i stort arbejde i MAB forud for valget, så skyldes resultatet ikke alene det danske arbejde. Mads fremhæver et stærkt samarbejde med de andre nordiske lande som forudsætning for Danmarks plads.

”Der er en tradition for, at et af de nordiske lande sidder i det mellemstatslige styringsråd. Sverige har siddet der i mange år, og denne gang blev Danmark så spurgt. Derfor har det været hele Norden, der til en start har peget på Danmark. Det ser jeg som en vigtig cadeau og som et udtryk for, at de andre nordiske lande har tillid til os”, fortæller Mads.

Styrelsesrådet for MAB består af 34 medlemslande, der vælges ved UNESCO’s Generalkonference. Fælles for de afgående medlemmer og de nye medlemmer er, at de kommer fra samme region. På den måde sikres det, at medlemmerne af MAB-rådet repræsenterer medlemslande på tværs af hele UNESCO. Nu er det Danmarks tur til at indgå i samarbejdet på vegne af den europæiske- og nordamerikanske region. Her skal Mads sidde på vegne af Danmark frem til UNESCO’s 44. Generalkonference, der afholdes 2027.

Mads siger, at ”at blive medlem af styrelsesrådet betyder, at vi får en bedre mulighed for at styrke rammen for de enkelte biosfæreområders indsatser. I 2025 skal der udarbejdes en ny handlingsplan for programmet, som er gældende for de næste 10 år. Det bliver en hovedindsats for den danske indsats i den første tid”.

Med andre ord giver valget af Mads plads til, at Danmark i endnu højere grad kan være med til at styrke det internationale arbejde med at fremme bæredygtig udvikling. Det giver større mulighed for at rådgive og bidrage til udviklingen af de redskaber, som UNESCO stiller til rådighed for at skabe større sameksistens mellem mennesker og natur – både i Danmark, men også i resten af verden.

Et eksempel på MAB-programmets succes kan findes på Møn. Møn og de omkringliggende øer og vandområder blev i 2017 udpeget som Danmarks første UNESCO Biosfæreområdet under MAB. Her har programmet været med til at skabe tværgående samarbejder, hvor både lokalbefolkning, lokale virksomheder og foreninger engageres i bæredygtige projekter. Internationalt har MAB været med til at skabe fundament for videns- og erfaringsudveksling med andre medlemslande i UNESCO.

Der skal lyde en stor tak til Mads for hans arbejde med at repræsentere vores land i et vigtigt skridt mod bæredygtighed.

 

Billede: UNESCO Danmark