Hop til indhold

Den danske UNESCO-nationalkommission, som rådgiver regeringen om UNESCO, har fået ny formand. Det er Christine Antorini, som til daglig studerer til sygeplejerske og tidligere blandt andet har været direktør for LIFE-fonden og børne- og undervisningsminister.

Jeg glæder mig til at komme i gang med opgaven som ny formand og være med til at sætte UNESCO’s vigtige arbejde på dagsordenen i Danmark. UNESCO er især kendt for at sætte fokus på at synliggøre verdens kulturarv. Det er også en organisation, der aktivt fremmer værdier som retten til uddannelse for alle, ligestilling, opbakning til videnskab samt ytrings- og pressefrihed som fundament for demokratiske samfund. Det er værdier, som vi ikke bare kan tage for givet, men som vi skal arbejde sammen for i Danmark og globalt på tværs af organisationer, ngo'er og beslutningstagere. Det ser jeg frem til at bidrage til” siger den nye formand for Den danske UNESCO-nationalkommission, Christine Antorini.

Christine Antorini afløser den tidligere formand, Elsebeth Gerner Nielsen, der igennem de seneste fire år blandt andet har sat fokus på både traditionelle UNESCO-emner som kulturarv, men også nye temaer som for eksempel uddannelse for bæredygtig udvikling.

Foruden den nyudnævnte formand Christine Antorini består Den danske UNESCO-nationalkommission fra 1. maj 2024 af følgende medlemmer:

 • Anja C. Andersen, professor, Niels Bohr Instituttet
 • Anne Mette Rahbæk, udviklingschef, Realdania By og Byg
 • Claus Staal, højskoleforstander på Silkeborg Højskole (nyudpeget)
 • Ida Ebbensgaard, fellow ved SDU og freelance journalist (nyudpeget)
 • Jeppe Kiel Christensen, forskningsleder, VIA University College
 • Julian Lo Curlo, ansat i Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Mads Randbøll Wolff, international rådgiver
 • Mogens Blicher Bjerregård, journalist
 • Morten Teilmann Jørgensen, museumschef, Kongernes Jelling
 • Nis Rømer, udøvende kunstner og underviser (nyudpeget)
 • Peter C. Kjærgaard, professor og direktør på Statens Naturhistoriske Museum (nyudpeget)
 • Shideh Pourzahed, overlæge på Rigshospitalet
 • Signe Tolstrup Mathiasen, konsulent hos Verdens bedste nyheder (nyudpeget)
 • Suzanne Moll, selvstændig medierådgiver (nyudpeget)

Om UNESCO og nationalkommissionen

UNESCO’s overordnede mandat er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejde mellem nationer inden for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. UNESCO blev oprettet i november 1945 og er en del af FN-systemet.

UNESCO i Danmark arbejder for, at kerneværdier som; uddannelse til alle, ytringsfrihed, demokrati, beskyttelse af kulturarv og ligestilling former alles liv og hverdag. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en naturlig og integreret del af UNESCO’s arbejde og vision.

Den danske UNESCO-nationalkommission rådgiver den danske regering i UNESCO-spørgsmål og virker som bindeled mellem regering og civilsamfund inden for UNESCO’s kerneområder.

H.K.H. Prinsesse Marie er protektor for Den danske UNESCO-nationalkommission og en ambassadør for UNESCO’s arbejde, både i Danmark og internationalt.

Læs mere om UNESCO’s arbejde på www.unesco.dk.