Hop til indhold

UNESCO-arbejdet skal ses i sammenhæng med en række andre internationale samarbejdsfora, blandt andre EU, OECD, Europarådet og Nordisk Ministerråd. Særligt samarbejdet med de nordiske lande er vigtigt. Det rummer et stort potentiale i forhold til at udveksle viden og erfaringer, koordinere og finde fælles fodslag i konkrete spørgsmål.

Et stærkt nordisk samarbejde er vejen frem

De nordiske lande har en lang tradition for et tillidsbaseret samarbejde, der bygger på de samme grundlæggende værdier såsom demokrati, menneskerettigheder og bæredygtighed. De nordiske lande arbejder tæt sammen om UNESCO-spørgsmål, og sammen kan vi være til stede med en større kraft og påvirke udviklingen. Fra dansk side vil vi se nærmere på potentialet i et endnu tættere nordisk samarbejde.

Rigsfællesskabet

Kongeriget Danmark udgøres af Danmark, Færøerne og Grønland og betegnes også som rigsfællesskabet. Færøerne har egen UNESCO-nationalkommission, og Grønland har en plads i Den danske UNESCO-nationalkommission. Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for det danske rigsfællesskabs arbejde med verdensarv og dermed også for den grønlandske verdensarv: Kujataa nordbo- og inuitlandbrug ved randen af indlandsisen, jagtområdet Aasivissuit-Nipisat og Ilulissat Isfjord.

Sidst opdateret: 2. maj 2023