Hop til indhold

Vi vil gerne påvirke andre til at arbejde for UNESCOs værdier. Det gør vi ved at drive dagsordener, fungere som katalysator for forandring og ved at skabe følgeskab. UNESCO oplever en stigende interesse fra blandt andre civilsamfundet, den private sektor, fonde, forskningsinstitutioner, kommuner, regioner og statslige institutioner for at indgå partnerskaber på UNESCOs kerneområder; uddannelse, kultur, videnskab og kommunikation/information.

Hvad kan UNESCO i Danmark konkret tilbyde?

UNESCOs største aktiv er troværdighed, kvalitet og en høj grad af legitimitet. UNESCO-mærket skaber stolthed, fungerer som en blåstempling og genererer øget interesse, herunder fra medier og finansieringskilder.

Nationalkommissionen kan bidrage ved at:

 • Dele vores netværk af internationale interessenter, værktøjer og data
 • Være en igangsætter og inspirator som fremmer processer, uden nødvendigvis selv at være direkte indblandet
 • Give en blåstempling i form af støtte til ansøgninger og dialog med fonde
 • Være en strategisk partner som bidrager med UNESCO perspektiver og -standarder
 • Tildele partnere status af ’officiel partner med UNESCO Danmark
 • Være en indgang til eksperter, resursepersoner og kommunikationskanaler
 • Åbent forholde os kritisk, for eksempel når konventioner overtrædes

UNESCO kan selv indgå som en partner, men vil oftest være den, der forbinder andre og fungerer som en blåstempling. Nationalkommissionen og sekretariat er ikke dimensioneret til selv at gennemføre projekter.

Spilleregler

Vi har lavet et sæt spilleregler for hvornår, med hvem og hvordan, UNESCO i Danmark indgår partnerskaber. Det skal gøre det tydeligt, hvad vores partnere kan forvente af os, og hvad vi forventer af jer.

Sammen om UNESCO - spilleregler for partnerskaber (pdf)

Sammen om - eksempler på danske UNESCO partnerskaber:

 • Sammen med Videnskabernes Selskab og L’Oreal Danmark uddeler vi en pris til unge kvindelige forskere inden for naturvidenskab.
 • Sammen med Danske Erhvervsskoler- og gymnasier og Ungdomsbyen skaber vi en ny fortælling om erhvervsuddannelser med en tydelig bæredygtighedsprofil.
 • Sammen med Det Danske Kulturinstitut er vi med på Ungdommens Folkemøde, hvor vi sætter fokus på det internationale kultursamarbejde.
 • Sammen med UNESCO Havforskningskommission og Nationalmuseet er vi med til at sætte fokus på FN’s tiår for havet og få flere til at engagere sig i dekaden.
 • Sammen med netværket af danske UNESCO verdensmålsskoler og Poul Duedahl, Professor, Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, udvikler vi formidling, der levendegør UNESCOs konventioner.
 • Sammen med FN Byen i København, IMS (International Media Support) og Den britiske ambassade i København markerer vi World Press Freedom Day og kampen for ytringsfrihed og journalisters sikkerhed.
 • Sammen med Udenrigsministeriet, FN Forbundet og netværket af danske UNESCO verdensmålsskoler markerer vi 75 året for FN i 2020 og betydningen af det multilaterale samarbejde baseret på menneskerettighederne.
 • Sammen med DTU fejrer vi i 2020 200-året for H.C Ørsted med fokus på retten til videnskab og flere piger i forskning.
 • Sammen med Red Barnet, Danske Handicaporganisationer og Uddannelsesnetværket lancerer vi Global Education Monitoring Report (GEM) i Danmark. Rapporten ser på fremskridt inden for verdensmål 4 og tematiserer forskellige problemstillinger, for eksempel flygtninge og migranters adgang til uddannelse.
Sidst opdateret: 4. november 2020