Hop til indhold

Vi er UNESCO i Danmark

UNESCO i Danmark arbejder for, at kerneværdier som uddannelse til alle, ytringsfrihed, demokrati, beskyttelse af kulturarv og ligestilling former alles liv og hverdag. FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en naturlig og integreret del af UNESCO's arbejde og vision.

Nye former for kulturel og politisk intolerance, afvisning af videnskabelige fakta og stigende trusler mod ytringsfriheden skaber ufred og utålelige forhold for mennesker over hele verden. UNESCO er dén globale FN-organisation, der fastlægger internationale værdinormer og standarder, som kan fungere som et fælles kompas. Vi tror på, at det, vi kan i Danmark, er værd at dele med andre - og at vi i Danmark har meget at lære af resten af verden. Der er brug for UNESCO i Danmark og Danmark i UNESCO.

UNESCO er overalt i Danmark: verdensarvssteder, lærende byer, geoparker, biosfæreområder samt verdensmålsskoler og meget mere. UNESCO skaber stolthed, partnerskaber, lokalt engagement og værdi for kommuner, lokalsamfund, skoler, forskningsmiljøer og virksomheder.

Mange flere skal kende til de muligheder og værktøjer, der er at hente i UNESCO. UNESCO i Danmark vil vise UNESCO’s relevans, og vi knytter stærke partnerskaber inden for de områder, vi arbejder med, og samler alle partnerne i én stor UNESCO-familie.

Unge, ligestilling og bæredygtighed

En vigtig tværgående dimension i alle former for samarbejde og partnerskaber, som UNESCO indgår i, er at styrke de unges stemmer, fremme ligestilling og arbejde for FN’s 17 verdensmål. Disse tre værdier skal afspejles i det, vi engagerer os i. Vi forventer, at værdierne deles af de partnere, som vi indgår samarbejde med.

Involvering af unge

Det er vigtigt for os, at alle projekter forholder sig til, hvordan unges perspektiv kan inddrages.

Ligestilling og inklusion

Ligestilling mellem kvinder og mænd samt lige muligheder uanset køn, seksuel orientering, kønsidentitet, hudfarve, religion og alder, er en præmis, alle skal acceptere:

  • talere, paneldeltagere og inviterede ved konferencer samt i valg af eksperter bør afspejle mangfoldigheden i det omgivende samfund, herunder kønsbalance.
  • valg af ord og billeder i formidling og kommunikation har stor betydning - undgå stereotyper.

Bæredygtighed

FN’s medlemslande er blevet enige om 17 verdensmål, der skal sikre klodens bæredygtige udvikling frem mod 2030. Vi forventer at vores partnere er bevidste om deres rolle og ansvar i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling, uanset om det handler om miljø, kulturel og social eller økonomisk bæredygtighed.

Sidst opdateret: 27. september 2023