Hop til indhold
Illustration: Henriette Mørk.

UNESCO-Chair programmet blev lanceret i 1992. Det er sat i verden for at fremme international samarbejde mellem universiteter og forskningsnetværk, og målet er at skabe excellent forskning gennem videndeling og samarbejde. 

I 2017 fik Københavns Universitet sin og Danmarks første UNESCO Chair. Den gik til professor Helle Porsdam på baggrund af hendes forskning på Det Juridiske Fakultet og Saxo-Instituttet. Hun er udnævnt til UNESCO Chair for en fireårig periode. Helle Porsdam bidrager med viden og forskning om kulturelle rettigheder, der er skrevet ind i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og i den Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder.

Kulturelle rettigheder

Kulturelle rettigheder handler om alle menneskers ret til uddannelse, til at deltage i kulturlivet og til at nyde fordel af videnskaben og dens resultater. Kulturelle rettigheder handler også om forfatteres, kunstneres og videnskabsfolks ret til at arbejde frit.

Hvis vi på globalt plan begynder at tale om kulturelle rettigheder... er det et stort skridt mod et mere fredeligt internationalt samfund. - Helle Porsdam, UNESCO Chair

Som UNESCO Chair er Helle Porsdam og Københavns Universitet med til at sætte den internationale dagsorden. Ambitionen er at skabe øget international bevågenhed om staters forpligtelser til at sikre et miljø, hvor videnskaben kan blomstre frit og bidrage til at løse vigtige globale samfundsudfordringer.

Formidling til offentligheden

UNESCO Chair-foredragsrækken om kulturelle rettigheder er åben for offentligheden. Her debatterer forskere og politikere forskellige spørgsmål. Det kan for eksempel være spørgsmålet, om ikke-eksperter bør være med til at sætte den forskningspolitiske dagsorden.

Over 700 Chairs på globalt plan

Der er i dag over 700 UNESCO Chairs fordelt på 116 lande. På den måde går det verdensomspændende netværk og samarbejde på tværs af universiteterne, hen over landegrænser og bygger broer mellem den akademiske verden og civilsamfundet.

Danmark har yderligere én UNESCO Chair i Urban Resilience.

Fokus er at fremme og styrke forskning og dokumentation i byers modstandsdygtighed over for klimaændringer og bidrage til, at politikere og andre aktører tager beslutninger om byers udvikling på et videnskabeligt veloplyst grundlag.

Den danske UNESCO-nationalkommission vil styrke partnerskabet med danske UNESCO-kategori II centre og UNESCO Chairs og sikre, at de er en resurse i at gennemføre strategi for UNESCO-arbejdet i 2019-2022

Sidst opdateret: 22. september 2022